شاسی اسکوتر برقی

شاسی اسکوتر برقی

شاسی اسکوتر زیر قاب اسکوترهای برقی جایی که برد و باتری اسکوتر برقی نصب می شود .یک شاسی فلزی از جنس آلومینیوم فلزی قرار دارد .این شاسی از آلیاژ فلز آلومینیوم مقاوم ساخته شده است . این شاسی آلومینیومی دارای دو قطعه می باشد که توسط یک لوله فلزی در داخل رابط بین دو پایه حالت لولایی به پایه می دهد . در جاهای ناهوار باید مواظب اسکوتر باشید زیرا بر اثر ضربه شدید شاسی اسکوتر برقی دچار شکستگی می شود . درصورتی که این شاسی بشکند می بایست شاسی اسکوتر را تعویض نمایید. این شاسی ها برای چرخ های 6/5 اینچ ، 8/5 اینچ، 10 اینچ و آفرود موجود هستند.

چگونه می توانیم شاسی اسکوتر برقی 10 اینچ را تعویض کنیم :

1- برای تعویض شاسی اسکوتر می باید قاب اسکوتر را ابتدا جدا نمایید.
2- برد و باتری و چرخ ها را از شاسی اسکوتر  جدا نمایید و سپس شاسی جدید را نصب نمایید.
3- شروع به بستن برد و چرخ ها و در انتها باتری نمایید .

توجه داشته باشید برای جدا کردن برد و باتری ابتدا برد اسکوتر را از باتری جدا کنیدسپس اسکوتر را یکبار روشن کنید تا ولتاژداخل خازن های برد اسکوتر تخلیه ولتاژ شود و سپس برد را جدا نمایید.