اسکوتر دسته دار

اسکوتر دسته دار

عموما دارای یک دسته در جلوی اسکوتر هستند که حرکت به سمت چپ و راست را میتوانید با این دسته ها انجام دهید.

این اسکوتر های دسته دار دارای قابلیت های مثل بلوتوث ، اتوبالانس و گاهی اپلیکیشن هستند.

این اسکوتر ها هنگامی که به سمت عقب حرکت میکنید هشدار میدهند .

اپلیکیشن دستگاه اسکوتر برقی دسته دار قابلیت حرکت در مسیری که در اپلیکیشن مشخص میکنید هست.

دسته های این اسکوتر ها میتوانندبلند،کوتاه و یا متوسط باشند و برخی هم قابلیت تنظیم در همه این سه حالت را دازند.

اغلب اسکوتر های دسته دار در سایز های 6.5 اینچ و 8.5 اینچ و 10 اینچ موجود هستند.

از مدل های اسکوتر های دسته دار میتوان به اسکوتر ناین بات شیامومی،

اسکوتر اسکوتر ناین بات AIMILUN و مدل های متنوع دیگر نام برد.

تفاوت بین اسکوتر دسته دار و اسکوتر بدون دسته

از تفاوت های بین اسکوتر های دسته دار و بدون دسته این مدل اسکوتر دارای تعال حرکت بیشتر نسبت به اسکوتر های بدون دسته میباشد.

و البته بعض از افراد نظر مخالف با این موضوع دارند و مدعی هستند

که اسکوتر های بدن دسته دارای تعادل بهتری هستند.