نحوه باز کردن چرخ اسکوتر برقی

در این صفحه،  نحوه باز کردن چرخ اسکوتر برقی را در تصاویر زیر همراه با توضیحات آماده کرده ایم.

لوازم: برای باز کردن قاب و برد و  اسکوتر برقی نیاز به پیچ گوشتی چهار سو،

و برای باز کردن چرخ ها، آچار آلن 6mm نیاز داریم.

توجه: برای باز کردن چرخ باید برد روی چرخ را باز کنید که در تصاویر زیر مشخص است.

نحوه باز کردن چرخ اسکوتر برقی را با تصویر وشرح زیر آن دنبال کنید:

1- اسکوتر برقی را به این حالت قرار دهید.

2- پیچ های قاب هر دو سمت اسکوتر برقی را باز کنید.

3- بعد از باز شدن پیچ ها، آرام قاب را بلند و فیش های متصل به آن را جدا کنید

4- فیش های متصل را جداکنید

5- نمای کلی از باز شدن قاب را در تصویر بالا مشاهده می کنید

6- فیش های متصل به برد ها را جدا کنید

7- نمایی دیگر از جدا کردن فیش های متصل به برد

8- پیچ های محل اتصال، برد به شاسی اسکوتر برقی را باز کنید

9- برد را بیرون آورده و فیش های باقیمانده را جدا کنید

10- نمایی از فیش جدا شده را در تصویر عکس بالا مشاهده می کنید.

11- بعد از برداشتن برد، پیچ های محافظ زیر برد را باز کنید.

12-تصویر بالا، باز کردن محافظ برد سمت دیگر اسکوتر برقی را، نشان می دهد.

13- مانند تصویر بالا، محافظ زیر برد را بردارید

14- در اینجا برای باز کردن 4 پیچ چرخ نیاز، به آچار آلن 6mm موجود در تصویر دارید

15- بعد از باز کردن پیچ ها به چرخ دسترسی پیدا می کنید

16- چرخ، باز شده است. می توانید تعمیر یا تعویض انجام دهید

استفاده از اسکوتر برقی روی فرش و محل نا مناسب موجب پرز گرفتگی چرخ و یا خرابی موتور داخل چرخ می شود.

 

دیدگاه‌ها 0