نحوه باز کردن شاسی و قاب اسکوتر برقی

نحوه باز کردن شاسی و قاب اسکوتر برقی:

در این صفحه نحوه باز کردن شاسی و قاب اسکوتر برقی را در تصاویر زیر همراه با توضیحات آماده کردیم.

لوازم: برای باز کردن شاسی و قاب و برد اسکوتر برقی نیاز به پیچ گوشتی چهار سو،

و برای باز کردن چرخ ها، آچار آلن 6mm نیاز می باشد.

توجه: برای تعویض شاسی و قاب روی شاسی، نیاز به باز کردن تمام قطعات داخلی داریم.

 

1- برای باز کردن شاسی و قاب اسکوتر برقی ابتدا اسکوتر برقی را، به این حالت قرار دهید.

2- پیچ های قاب هر دو سمت اسکوتر برقی را باز کنید.

3- بعد از باز شدن پیچ ها، آرام قاب را بلند و فیش های متصل به آن را جدا کنید

4- بعد از جدا کردن فیش های اتصالی

5- باتری اسکوتر را بردارید

می توانید از لینک نحوه برداشتن باتری را مشاهده کنید

6- برد ها را باید باز کرد

برای مشاهده نحوه باز کردن برد از این لینک استفاده کنید

7- بعد از برداشتن برد، محافظ زیر برد را، باز می کنیم

8- محافظ زیر برد را بردارید

9- در اینجا برای باز کردن 4 پیچ اتصال چرخ، نیاز به آچار آلن 6mm موجود در تصویر دارید.

10- چرخ باز شده را از شاسی جدا کنید.

11- پیچ های شاسی را مطابق تصویر باز کنید

12- تمام پیچ های اتصال قاب به شاسی را باز کنید

13- شاسی را از قاب و پدال جدا کنید

14- اکنون می توانید قاب یا شاسی را تعویض کنید

 

 

دیدگاه‌ها 0